Pražské autobusy do Vbusu

Historie

 Dopravní podnik Byzantské říše se může chlubit bohatou historií sahající až do roku 557, kdy byl podnik založen bz. císařem Justiniánem I. Velikým.
                                                                                                          
 Původně sloužil jako doprava vojáků, ale v v pozdějších dobách míru  začal sloužit i civilistům.
 Podnik rostl až do roku 1204, kdy byla Konstantinopol na 60 let dobyta Křižáky. I když Byzantinci později dobyli Konstantinopol zpět, doprava byla v pozdějších letech obnovena pouze v Thrákii...
 Podnik fungoval až do roku 1453, kdy byla Byzantská říše vyvrácena Osmanskými Turky. Turci podnik zrušili...
 Na velkolepý dopravní podnik Byzantské říše se zapomělo. V 20. století si však na něj vzpoměl  jistý  řecký podnikatel Andreas Karamanlis a dal svému nově založnému podniku jméno Dopravní podnik Byzantské říše.
 Nyní, v roce 2008 Dopravní podnik Bz. říše založil dceřinnou společnost Dopravní podnik Byzantské říše Czech republic, čímž vstoupil na českou scénu...

 
© Velectěné blahorodí Fernando Sor, 2008-2010